فرم تماس باما

 • نشانی(کارخانه)

  قزوین، کیلومتر 10 جاده قدیم کرج.

 • تلفن تماس (کارخانه)

  7- 02832323831

 • تلفن تماس (دفتر فروش تهران)

  02144037784

 • تلفن تماس (دفتر فروش قزوین)

  5- 02833579341