فرم تماس باما

  • نشانی(کارخانه)

   قزوین، کیلومتر 10 جاده قدیم کرج.

  • تلفن تماس (کارخانه)

   7- 02832323831

  • تلفن تماس (دفتر فروش تهران)

   02144037784

  • تلفن تماس (دفتر فروش قزوین)

   5- 02833579341